Spring naar content

Stipendisten 2021 (c) Maarten Mooijman

Inschrijvingen C.C.S. Cronestipendia 2022 nu geopend!

16 februari 2022

Beloftevolle auteurs uit Utrecht kunnen zich voor maandag 11 april weer aanmelden voor de C.C.S. Cronestipendia! Net als voorgaande jaren stelt de Gemeente Utrecht in 2022 drie stipendia à € 3000,- beschikbaar voor beloftevolle auteurs woonachtig in Utrecht en aanpalende gemeentes. Proza, poëzie, non-fictie, kinderboeken, columns; alle genres komen in aanmerking. Lees hieronder alles over het proces.

De uitreiking van de drie stipendia vindt plaats tijdens het International Literature Festival Utrecht (23 september – 8 oktober 2022).

 

C.C.S. Cronestipendia voor beloftevolle auteurs

Een beloftevolle Utrechtse auteur is:

– een auteur die een contract heeft met een uitgeverij voor een eerste publicatie ofwel reeds één, twee of maximaal drie publicaties heeft uitgebracht bij een reguliere uitgeverij.

– een auteur die inwoner is van de gemeente Utrecht of directe omgeving.

Voldoe je aan deze voorwaarden, en wil je voor een stipendium in aanmerking komen, meld je dan schriftelijk aan vóór maandag 11 april, 12:00 uur:

Bij voorkeur per e-mail: sophie@ilfu.com

Ofwel per post:
C.C.S. Croneprijzen Gemeente Utrecht
p/a International Literature Festival Utrecht
Achter de Dom 14
3512 JP Utrecht

 

Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen, als de volgende informatie is bijgevoegd:

– volledige naam, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum
– een kopie van een bankafschrift of een bankpas met daarop naam begunstigde, naam bank en het IBAN-nummer
– een curriculum vitae met een overzicht van eerdere publicaties of een kopie van een contract met een uitgeverij
– een motivatiebrief waarin je jezelf kort voorstelt en uitlegt waarom een stipendium bijdraagt aan de publicatie van nieuw werk
– een voorbeeld van eigen werk (poëzie: maximaal 6 kantjes A4 of proza: maximaal 10 kantjes A4. Niet langer!)
-> De jury geeft voor toekomstige inzenders, met name prozaïsten, nog wel het volgende advies: selecteer zorgvuldig het fragment dat je instuurt ter beoordeling. Een gedicht heeft nu eenmaal als afgerond kunstwerk op zichzelf veel meer zeggingskracht dan een fragment uit een roman. Kies bijvoorbeeld voor een kort verhaal of een afgerond artikel voor je inzending, en als je een stuk uit je roman wilt insturen, kies dan voor het eerste hoofdstuk van je roman of in elk geval een op zichzelf staande passage en/of leid je romanfragment goed in.
– indien er reeds een of meerdere werken zijn gepubliceerd ontvangt de jury graag minimaal één van deze publicaties meegestuurd met de inzending.

 

Procedure:

  1. Inzenders ontvangen per mail een ontvangstbevestiging van hun inzending.
  2. De organisatie beoordeelt of inzendingen voldoen aan bovengenoemde criteria. Indien dat niet of onvoldoende het geval is, kan een inzending op formele gronden worden uitgesloten van deelname.
  3. Een externe beoordelingscommissie leest en beoordeelt in de eerste ronde alle geanonimiseerde leesfragmenten en krijgt vervolgens tijdens het juryoverleg inzage in de bijbehorende biografische gegevens en motivatiebrieven. Tijdens dit overleg worden drie laureaten uitgekozen.
  4. Uiterlijk eind juli ontvangen alle inzenders bericht over of hen een stipendium wordt toegekend.
  5. De genomineerde auteurs worden uitgenodigd voor en worden geacht aanwezig te zijn bij de uitreiking tijdens het International Literature Festival Utrecht tussen 23 september en 8 oktober 2022. De datum van de uitreiking zal ten spoedigste aan inzenders worden medegedeeld.
  6. Ontvangers van het stipendium verklaren zich bereid met het opnemen van de volgende tekst in de roman, de bundel of de publicatie die met behulp van het stipendium tot stand is gekomen: ‘Voor het schrijven van dit werk ontving de auteur een C.C.S. Cronestipendium van de gemeente Utrecht.’

De winnaars van de C.C.S. Cronestipendia 2021 waren Yentl van Stokkum, Mariken Heitman en Lotte Dondorp. De meest recente C.C.S. Croneprijs werd toegekend aan Maxim Februari. In 2022 zal ook de driejaarlijkse C.C.S. Croneprijs uitgereikt worden, een prijs van €10.000 voor het gehele oeuvre van een in Utrecht woonachtige auteur. Eerdere winnaars waren bijvoorbeeld Ronald Giphart, Manon Uphoff en Maxim Februari. De organisatie heeft al een groslijst van in Utrecht wonende auteurs voor de C.C.S. Croneprijs, er kan dus niemand voor aangemeld worden.

Meer informatie of vragen? Mail gerust naar Sophie Kok: sophie@ilfu.com

 

 

Scroll naar boven