Spring naar content

ILFU zoekt bestuursleden

22 juli 2021

Het grootste literatuurfestival van Nederland zoekt nieuwe bestuursleden. 

 

Over het ILFU

Het ILFU International Literature Festival Utrecht vindt ieder jaar plaats in de laatste weken van september, dit jaar van 23 september tot en met 2 oktober. Wij zijn ervan overtuigd dat literatuur iets in jezelf en de wereld kan veranderen en delen daarom de verhalen van een zo groot mogelijke verscheidenheid aan schrijvers. Tijdens het festival komen alle genres aan bod: poëzie, young adult, romans, spoken word, non-fictie, songteksten, scenario’s en kinderboeken. De line up van het festival is divers en internationaal; Jeanette Winterson, Margaret Atwood, Julian Barnes, John Irving, Chimamanda Ngozi Adichie en Salman Rushdie zijn enkele van de schrijvers die eerder op het ILFU stonden. Maar er is ook aandacht voor nieuw talent: met het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam en de ILFU Verhalenwedstrijd zoeken we naar de grote schrijvers van morgen. Elk jaar eren we ook een schrijver uit het literaire erfgoed, dit jaar Maya Angelou, en brengen we een niet-Westerse literatuur voor het voetlicht, dit keer de letteren uit Marokko. De legendarische Nacht van de Poëzie vormt jaarlijks de feestelijke afsluiting van het festival.

Door het jaar heen vinden diverse van het ILFU afgeleide programma’s plaats en is er een uitgebreid cursusprogramma onder de naam ILFU Academy. In september lanceert het ILFU een nieuw online membership platform. 

De activiteiten van ILFU vinden plaats onder auspiciën van Stichting Het Literatuurhuis. Vanwege het aflopen van de tweede termijn van drie van de huidige bestuursleden is de stichting op zoek naar nieuwe leden.

 

Over de organisatie

Onze organisatie wordt meerjarig gesubsidieerd door het ministerie van OCW, gemeente en provincie Utrecht en heeft een stabiele financiële positie. Stichting Het Literatuurhuis werkt nu nog volgens het bestuur+directie-model maar is voornemens om per 1 januari 2023 over te gaan op het Raad-van-Toezicht-model. Het stichtingsbestuur draagt tot dat moment de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan een directeur. De staf van de organisatie bestaat verder uit een zakelijk leider, een programmeur/projectleider, een producent en een marketingcoördinator. Daarnaast wordt het vaste team rond het festival uitgebreid met een grote groep freelancers, stagiaires en vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit zes tot zeven leden en komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen, waarvan één keer zonder directie. Een bestuurslid wordt in principe voor vier jaar benoemd, met de mogelijkheid om dit één keer te verlengen met nog vier jaar. Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises. Het gaat daarbij om kennis van/ervaring met de literaire cultuur, het boekenvak, de culturele sector, journalistiek, personeelsbeleid, juridische zaken, zakelijk en financieel management en kennis van marketing en publiciteit. 

Het ILFU onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. We streven naar een zo groot mogelijke diversiteit in alle geledingen van onze organisatie, inclusief de samenstelling van het team, de programmering, de partners en het publiek. Ook bij de samenstelling van het bestuur zijn diversiteit van gender, leeftijd, ervaring/expertise en (etnische) achtergrond nadrukkelijk van belang. 

 

Een bestuurslid van Het Literatuurhuis:

– heeft affiniteit met de literaire cultuur;

– is in staat de visie van ILFU uit te dragen en is betrokken bij de doelstelling en aard van de stichting;

– kan toezicht houden op de uitvoering van beleidsuitgangspunten van de stichting;

– is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen en weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden;

– kan besturen op hoofdlijnen en weet daarbij de balans te bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.

Voor de huidige bestuursfuncties zoeken we onder andere een of meerdere bestuursleden met een achtergrond als schrijver, publicist of journalist en/of werkzaam in de literaire sector en een bestuurslid met juridische kennis. 

Bestuursfuncties van het Literatuurhuis zijn onbezoldigde functies. Uiteraard worden onkosten vergoed.  

 

Procedure

De nieuwe bestuursleden worden via een open procedure geworven; de vacature wordt gepubliceerd op de eigen site en sociale media kanalen en via toepasselijke vacaturesites. De gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van oktober. Het tijdpad bied je de gelegenheid om je nog voor het kenbaar maken van je interesse in de functie op het festival te oriënteren: de eerstvolgende editie vindt plaats tussen 23 september en 2 oktober. Indien je tijdens je bezoek aan het ILFU informeel kennis wilt maken met de huidige bestuursleden en directie, nodigen we je uit om  een berichtje te sturen aan Monique Dirven (zakelijk leider) via jobs@ilfu.com.

 

Geïnteresseerd?

Dan willen we je verzoeken om voor 6 oktober 2021 een reactie te sturen naar jobs@ilfu.com, bij voorkeur voorzien van een motivatiebrief en een CV. Je kunt je reactie richten aan Michaël Stoker, directeur van ILFU. Ook bij vragen kun je ons uiteraard mailen.

Scroll naar boven